Winlink-systemets Heartbeat-funksjon meldte fra via epost at LA1G-10 på Vealøs ikke var «online».
Veien er kjørbar, men lider litt under skadene fra de siste regnskurene.
Med Subaru med «krabbe-gir» og AWD gikk det greit både oppover og nedover.
Utdrag fra feilrapporten:
RMS Relay rapporterer: No Internet connection. Årsak: ikke 5,5 GHz-link mellom Vealøs og Skien.
Sjekket feil-logg i RMS Relay: mistet internett-forbindelse 26/9-2023 ca 18:15
Feilsøking:
1: Ingen synlige skader, men byttet sw-port fra 1 til 3 for link-antennen mot Skien. Ingen virkning.
2: Sjekket link-antenne på Vealøs: finner ca 20 andre systemer inkludert vår link til Croft.
3: Mistenker vår antenne/Tx mot Skien; bytter PoE-injector.
4: Vår link mot Skien ok etter ca 20 sek.
5: Ved grundigere inspeksjon fant jeg musespist 230 V.-kabel til PoE/Valhall.
6: Byttet til ny 230 V. kabel, og link mot Skien startet ok etter ca 20 sek. 

 

Winlink-systemets vhf-linker mellom Vealøs, Arendal, Tønsberg, Follo og Oslo formidlet trafikken mens lokal internett-link var defekt.