Grenlandgruppen av NRRL

Org.nr: 989 371 770
VIPPS-nummer: 505329
Kontonummer: 2610 26 29905
c/o Eilev Aakre, Fasanvegen 2A, N-3925 Porsgrunn

Grenlandgruppens formål:

Grenlandgruppen av Norsk Radio Relæ Liga er en sammenslutning av personer med interesse for amatørradio i Grenland og omegn. Gruppens formål er å arbeide for amatørradioens fremme og amatørradiosaken i sin alminnelighet, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører og å ivareta medlemmenes interesser.

Grenlandgruppen av Norsk Radio Relæ Liga møtes onsdager på
Bamble VGS, Croftholmen, i Metalltårnet helt sør på området. Møtene er annonsert på hjemme-siden og Aktiviteter-siden
Der har vi et møterom i 1.etasje med radioutstyr montert, og antenner på taket.

Medlemskontingent i Grenlandgruppen av NRRL:

Følgende satser gjelder for 2024:

Voksen: 650 kr
Ungdom: 100 kr (til og med 25 år).  
Ungdom: 460 kr (26-30 år)
Husstandsmedlem: 380 kr

Kontonummer: 2610 26 29905
VIPPS-nummer: 505329

Styreverv 2024

Formann LA9CNA Kjetil
Nestformann LA4NM Harald
Sekretær LB2JH Eilev
Kasserer LA1DNA Hallvard
Styremedlem LB5OA Kai Vidar
1. varamedlem LB6LH Tom Øyvind
2. varamedlem LB1PJ 

Stefan

Tillitsverv og funksjoner:
Nødsamband/SVG: LB1PJ Stefan V.Pettersen
Teknisk Manager LB5OA Kai Vidar Dohme
QSL Manager LB1PI Knut Taraldsrud
Web Manager LB6LH Tom Øyvind Hogstad

En liten test av fotoalbum: