Grenlandgruppen av Norsk Radio Relæ Liga

BLI RADIOAMATØR

AMATØRRADIO